Adam öldürmek, cana kıymak günah mı ?

İnsanın doğuştan sahip olduğu en temel hakkı, yaşama hakkıdır. Allah’ın verdiği canı yine ancak o alabilir. İnsan hayatında çeşitli yan­lışlar yapabilir. Yüce Allah, ona yaptığı hataları düzeltmek için zaman ve fırsat tanırken, insanın Allah’ın verdiği cana kıyması, imana da ah­laka da uygun değildir . Kazanmak, her zaman kaybetmekten daha iyi­dir. Bu yüzden “Kul kusursuz olma z.” sözünü de göz önüne alarak insanlara, yaptıkları yanlışları düzeltmek için zaman ve fırsat tanınma­lıdır.

Kuran’da “…Kim bir cana karşılık ve­ ya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur ”denilmektedir.

Buna karşılık bir insanın hayatını bağışlamak, bütün insanlığı hayata kavuşturmak gibi değerle nd irilere k; “ Her kim bir canı kurta­ rır ise bütün insanları kurtarmış gibi olur…” buyrulmaktadır.

Allah, kendisine kötülük yapılan kişiye hakkını arama yetkisi veri­ yorsa da bundan vazgeçip bağışlamanın daha güzel bir davranış oldu­ ğunu tavsiye ederek şöyle buyuruyor: “Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Ancak kim bağışlar ve barışı sağlarsa, onun mükafatı Allah’a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez.”

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Kaçakçılık yapmak günah mı, cezası nedir ?

Bir toplumda can emniyeti çok önemlidir ve bütün toplumu ilgilen­ dirir. Bu bakımdan cana kıyma, adam öldürme olayı ferdı olmaktan çıkmış, bütün toplumu ilgilendiren konu haline gelmiştir.

Bazı toplumlarda görülen ve intikam almak amacıyla başvurulan “kan davası” adeti, kişi ve toplum vicdanını rencide eden kötü bir dav­ ranıştır. Çünkü, onda kişilere yapılacak bir haksızlığı önleme değil, bir hakkı güç kullanarak alma girişimi söz konusudur. Bu tutum hu­ kuk devletini ve mahkemeleri hiçe saymak, kanunlara karşı gelmek demektir. Bu açıdan kan davası gütmek suçtur.

Hiç kimsenin bir başkasını öldürme hakkı olmadığı gibi, kendi ca­nına kıyma hakkı da yoktur. Peygamberimiz (s.a.v.), “Hayber Savaşı” sırasında ortaya çıkan bir olay münasebetiyle, bunun haram olduğu­nu belirtmiştir.

Bir Cevap Yazın