Haşr nedir, ne demek ?

HAŞR

Lügat manası toplamaktır. Dini manası ise, ölüleri çürüyen ve dağılan parçalarını hesaba çekmek üzere hayat verip bir araya toplam aktır.Allahu Teala, nefha-ı kıyam, ile, ölüleri tekrar diriltecektir. Bu diriltiş dünya hayatında olduğu gibi yine ruh ve cesedin bera­berliği halinde olacaktır. Diriltilen sadece ruh değildir. Bu mev­zuda gelen ayetler ve hadisler, ruhun cesetle beraber olacağını anlatmaktadır . Buna “Haşr-i cismanı” denilir.

Haşr-i cismani imam olmayan veya zayıf imanlı olanlara im­kansız bir şey gibi görünür . Vücud çürüyüp dağıldıktan, yanıp kül olduktan, yahut bir hayvan tarafından yendikten, hem de üzerinden asırlar yine asırlar geçtikten sonra tekrar bir vücud haline nasıl gelebilir derler.55 Nitekim bu prensipten hareket eden Übeyy b. Ka’ b, Rasulü Emin Efendimizin huzuruna gelmiş, elindeki çürük bir kemiği ufalayıp toz haline getirdikten ve üfü­rüp dağıttıktan sonra “Bu çürüyen kemiklere kim hayat vere­cek?…” demekten kendini alamamıştı.

Yüce Rabb’imiz bu sorunun cevabım “De ki onu ilk defa ya­ ratan tekrar diriltip hayat verecektir” ayeti ile vermişti.56

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  İslam'da Kıyamet ne zaman kopacaktır ?

Hayat boyunca görülen sayısız tecrübe, cismani bir haşrin mümkün olduğunu göstermektedir. Bir elma yenilir, onun çekir ­ değinden bir elma ağacı ve yine elma biter. Diğer nebatlar da böyledir. Çekirdek; havanın, suyun, toprağın ve güneşin yardımı ile kendine yarayışlı olan gıdayı bulur, neticede bir elma ağacı olur, elma verir. Elmanın içinde yine çekirdek, çekirdeğin içinde yine ağaç mevcuttur.

Ebu Hüreyre (r.a.) in, Efendimizden naklettiği bir hadis-i şerifte ; insanın her tarafının çürüdüğü fakat “Acbü’z-zeneb” isimli küçücük bir kemiğin çürümediği ve insanın da ahirette bu kemikten terkib edileceği bildirilmektedir. 57 Bu kemik insanın özünü, çekirdeğini temsil etmektedir. Oturak yerinde olduğu bildirilmektedir.

Her hangi bir şeyin ilk defa mı, yoksa ikinci defa yapılması mı zordur? Akıllı bir insanın, ikinci defa yapmak zor demesi mümkün değildir. İlk defa olarak, bir elbise modeli çıkaran ter­zi, onu ikinci def·asında daha kolaylıkla diker. Evvela zorlukla çözdüğünüz bir problemi ikinci bir defasında kolaylıkla hallet­tiğinizi elbette hatırlarsınız. Allah Teala için bir şeyi yaratmanın zorluğu diye bir şey düşünülemez. Bütün mahlukatı hiç yoktan örneksiz olarak yara tan Allah, onları ikinci defasında yara tma­ ğa elbet kadirdir.58

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Sur ve Sur'a üfürüş nedir ?

Kur’an-ı Kerim ‘ de, “İnsan zanneder mi ki, herhalde biz onun kemiklerini toplayıp bir araya getiremiyeceğiz, Evet, biz parmak uçlarını bile derleyip iade etmeye kadiriz.”59 Parmak uçlarındada bulunan parmak  izlerinin bugünkü suç tesbitinde­ ki yeri herkesçe bilinir. Bir diğer ayetin meali ise şöyledir: “O gün ağızlarının üstüne mühür basarız. Ne irtikab ediyor idiy­ seler bize elleri söyler, ayakları ve diğer uzuvları da şahidlik eder.”60

 

Hazret-i Aişe anlatıyor: Resulü Ekrem  Efendimiz buyurdu ki: “İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşredilecek, bir araya getirilecektir. Dedim ki: Ya Ra­ sulallah, kadınlar erkekler birbirine bakmaz mı?” Buyurdu ki: “Ey Aişe, durum; birinin diğerine bakmasını hatırına getirme­ yecek (kendinin veya yanındakinin erkek yahut kadın oldu­ ğunu düşündürmeyecek) kadar şiddetli olacaktır.”61

Bütün bu nakledilen ayet ve hadisler haşrin sadece ruhi ol­mayıp bedenle beraber olacağının delilleridir. Çünkü ayette zik­redilen parmak uçları, eller, ayaklar ve yalın ayak olmak, çıplak ve sünnetsiz olmak., gibi haller tamamen bedene ait organlardır. Ruh için el, ayak, ağız… gibi organlar ve mesela çıplak olmak gibi bir hal düşünemeyiz.

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler

 

Bir Cevap Yazın