Kur’an ve Hadiste Melekler

IV – KUR’AN VE HADİSLERDE MELEKLER

 

  • – Ebudderd a (r.a.) Rasul-i Ekrem Efendim iz den nakledi­ yor: “İlim arzu ederek yola çıkan kimseye, Allah Teala cenne­te giden bir yolu kolaylaştırır. Melekler de, ilim arayana olan sevgi ve hoşnutlukları sebebiyle kanatlarını “64
  • – Ebu Hüreyre (r.), Efendim izin şöyle buyurduğunu an­latıyor: “Cuma günü olunca, mescidin kapılarından herbirin­de, evvel geleni ve daha sonra gelenleri sırasıyla yazan melek­ler bulunur. İmam – minbere çıkmak üzere – geldiği zaman defterleri kapatır ve hutbeyi dinlemeye gelirler.  Erken  gelen, bir deve kurban etmiş gibidir. Daha sonraki bir sığır, ondan sonrası bir koç kurban etmiş gibi sevap alır. Daha sonra gelen, Allah rızası için bir tavuk, en sonu bir yumurta hediyye eden gibidir.”65
  • – “Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çok salat ve tekrim ederler, ey iman edenler, siz de ona salat edin, tam bir teslimiyyetle de selam “66
  • – “Ne Mesih (İsa Aleyhisselam), ne en yakın melekler Allah’ın kulu olmaktan asla çekinmez, kim ona kulluktan çe­ kinir ve kibirlenmek isterse, düşünsün ki Allah onların hepsi­ ni huzurunda toplayacaktır.”67
  • – “Melekler ise onun (göğün) bucaklarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların üstlerindeki mertebelere sahip olan sekiz melek yüklenir.” 68
  • “Hatırla ki insanın sağında, solunda oturan, onun amel­lerini tesbit etmekte olan iki de melek vardır. “
Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Meleklerin Kuvvet ve Süratleri nedir ?

“O bir söz atmaya dursun, mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır .”69

  • – “De ki size müvekkel olan ölüm meleği canınızı alacak. Ondan sonra da Rabbinize  döndürülüp  götü rüleceksiniz . ” 70
  • – “Melekler, kendilerine küfürleri sebebiyle zulmeden­ lerin canla rını alacakları zaman onlar (biz hiç bir fenalık yap­ mazdık) diye diye teslim olurlar. Hayır, Allah sizin neler işler olduğunuzu muhakkak ki çok iyi 1171
  • – “Ey iman edenler, gerek kendilerinizi, gerek aileleri ni­ zi öyle bir ateşten koruyun ki onun yaka cağı insanlar ve taşlar­ dır. O ateşin üzerinde iri gövdeli, sert tabiatlı melekler vardır, me’ murdu r, ki onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye de me’mur edilirlerse yaparlar.” 72
  • – Enes Malik, (r.a.), Peygamberimizin şöyle buyur­duğunu anlatıyor: “Kul kabre konulduğu ve arkadaşları on­dan dönüp ayrıldıkları zaman – ki o onların ayak pıtırtılarını mutlaka duyar – ona iki melek gelir, oturtur ve derler ki:

“Şu Muhammed isimli kimse için dünyada ne derdin? (Onun hakkında beslediğin kanaat ne?)” Mümin olan derhal:

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Melekler görünür mü ?

“Şehadet ederim ki, o Allah’ın kulu ve Rasulüdür”, der. O zaman ona: “Cehennemdeki yerine bir bak. (Kafir olsan buraya girecektin.) İşte onu, Allah Teala cennetteki yerinle değiştirmiştir (artık rahatlıkla uyu, zaten senin buna şeksiz, şüphesiz inandığını biliyorduk)” denilir ve her iki makamı görür, Kafir veya münafığa gelince: Ona da: “Şu Muhammed denilen adam hakkında dünyada ne derdin?” denilir.

“Bilmem, insanlar ne diyorsa ben de onu derdim”, cevabını verir. O zaman: “Ne bildin, ne de söyledin” denilir ve demir­den çomaklarla öyle vurulur ve o da öyle haykırır ki insan ve cinden başka her varlık sesini duyar.” 73

64 Buhari, ilim 10 (1 / 25) ; Ebu Davud, İlim 1 (3/ 433); İbn Mace, Mukaddime 17 (1/ 82) Tik: 1-63
65 Buharı, Cümüa 4 (1/ 213) ; Müslim, Cümü a 10 (2/ 582) -Tac: 1-278
66 Ahzab suresi, , 33/ 56
67 Nisa suresi, 4/ 172
68 Hakka suresi, 69 / 17
69 Kafsur esi, 50 / 17-18
70 Secde suresi, 32 / 11
71 Nah! suresi, 16 / 28
72 Tahrim buresi, 66/ 6
73 Buharı, Cenaiz 87 (2/ 192); Müslim, Cennet 70 (4 / 2200); Tac: 1-375

Bir Cevap Yazın