Kur’an’da Münafıklığın tanımı nedir ?

V-    KUR’AN’DAMÜNAFIKLIĞIN TANIMl 99 (Münafiklığın suresinin meali)

 

 • – “Münafıklar sana geldiği zaman (Şehadet ederız ki sen gerçekten Allah’ın peygamberisin) dediler. Allah da bilir ki sen elbette ve elbette O’nun pey Fakat Allah o münafık­ ların hiç şüphesiz yalancı olduklarını (Sözleri ile kalplerindeki duyguların birbirine uymadığını)100 biliyor.
 • – Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler de Allah’ın yo­ lundan saptılar. Hakikat, onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür!
 • – Bu kötü amelleri şundandır: Çünkü onlar zahiren dil  ile iman ettiler. Fakat sonra kalbleriyle kafir oldular. Bu yüzden kalblerinin üstüne küfür mührü basıldı. Onun için onlar imanın hakikatini anlayamazlar.
  • Onlar öyle kimselerdir ki “Allah’ın peygamberi nezdin­ de bulunan kimseleri beslemeyin. Ta ki dağılıp gitsinler,” di­yorlardı. Halbuki göklerin ve yerin bütun hazineleri Allah’ındır Fakat o münafıklar yeterince
  • Onlar  “Eğer Medine’ye dönersek and olsun en şerefli ve kuvvetli olanımız, oradan en hakir ve zaif olanı çıkaracak­ tır” diyorlardı. Halbuki şeref, kuvvet ve galibiyyet Allah’ındır, peygamberinindir, mü’minlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.Onları gördüğün zaman gövdeleri, kalıpları, kıyafetleri belki hoşuna Söylerlerse sözlerini dinlersin. Halbuki onlar çubuklu Yemen kumaşından giydirilmiş ağaç gövdeleri gibidir­ler. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanırlar. Asıl düşman onlardır.O halde onlardan sakın. Allah gebertsin onları. Nasıl olup da Hakdan döndürülüyorlar?5-       Onlara, “gelin Allah’ın peygamberi sizin için istiğfar edi­versin” denildiği zaman başlarını çevirdiler. Gördün ki onlar özür dilemeyi bile kibirlerine yediremiyerek hala yüz döndürüyorlar6 – Ha onlar için istiğfar etmişsin  (bağışlanmalarını  dile­mişsin), ha istiğfar etmemişsin . Haklarında birdir. Allah onları kat’iyyen yarlıgamaz. Şüphe yok ki Allah fasıklar güruhunu doğru yola iletmez.
 • 9 – Ey iman edenler,  sizi  ne  mallarınız.,  ne  evlatlarınız Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.
  • Her hangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim,  beni ya­ kın bir müddete kadar geciktirseydin de sadaka verip dursay­ dım, iyi adamlardan olsaydım” diyeceğinden evvel size rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcayın.
  • Halbuki Allah hiç bir kimseyi, eceli gelince, asla geri bırakmaz. Allah ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.
Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Büyük Kıyamet Alametleri nelerdir ?

99 Münafikun suresinin tamamı 11 ayetten ibaretti r. Merhum Balıke sirli Hasan Basri Çantay’ ın Meal-i Keri m’inden alıruruşhr. Ancak okuma kolaylığı­nı sağlamak maksadıyla paran tezler nakledilmemiştir.
100 Doğru söz, gerçeğe uygun olan sözdür . Münafıkların “Şehad et ederiz ki
sen Allah’ın Rasulüsün ” demel erini ele alırsak burada :
a) Doğru. olan taraf vardır: Nebiyy-i Muhterem Efendimizin gerçekten Allah’ın Rasulü olmasıdır.
b) Yalan olan taraf vardır: “Şehad et ederiz ki” demeleridir. Çünkü onla­rın kalplerinde kesin olarak bu şehadet yoktur, küfür ve inkar vardır. Yüce Rabb’imizin “Allah şahitlik eder ki münafıklar kesin olarak yalan söylü­ yorlar” ayetinde yalan olduğu bildirilen kısım, kalplerde bulu nan duygu­lar ile sözlerinin birbirine uymamasıdır.

Bir Cevap Yazın