Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?

SORU: Abd’ın/Kul’un anlamı nedir?

CEVAP: Eğer abd/kul kelimesiyle, müsahhar kılınmış, emre amâde edilmiş, hazırlanmış anlamına gelen ”eI-muabbed”anlamı kastediliyorsa bu manasıyla bütün yaratılmışları kapsar. Bu durumda kuI/abd; akıllı-akılsız, yaş-kuru, hareketli-hareketsiz, görünen-görünmeyen, mü’min-kâfîr, sâlih-günahkâr ve bunların dışında ulvî ve süflî âlemlerdeki bütün yaratılmışları kapsayan bir mana olur. Bütün bu varlıklar Allah azze vecelle’nin rabliğine boyun eğmişlerdir. O’nun boyun eğdirmesiyle boyun eğerler, O’nun tedbiriyle çekip çevrilmektedirler. Onların her birinin şeklini aldığı bir çizgisi, sonunda kendisine vardığı bir sınırı vardır. Hepsi belirlenmiş bir ecele, bir vadeye akıp gider, zerre ağırlığınca da olsa onu aşamaz.

Işte bu ”azîz (kudretiyle her şeye galip) ve alîm (her şeyi çok iyi bilen Allah)’ın takdiridir.” [Yasin, 36/38] Mutlak adâletli, hikmeti sonsuz olanın tedbir ve idaresidir.

Eğer abd/kul kelimesiyle ibâdet eden, seven ve zilletle boyun eğip, itaat eden kimseler kastedilecek olursa, bu durumda bu lafız mü’minlere hastır. Onlar, şereflendirilmiş, ikrâma mazhar olmuş, takva sahibi gerçek Allah dostlarıdır.

Onlar için [kıyâmet gününde] ne bir korku ne de bir keder söz konusu olacaktır.

Bir Cevap Yazın