Allah’a İman ve Tasdik Nedir ?

İMAN NEDİR?

 

İman inanmak demektir. Kalbin bir şeye (zorla değil) kendi isteğiyle tereddütsüz olarak bağlanması, tasdik etmesidir.

 

İman; tasdik ve ikrar olmak üzere iki yönlü olarak incelenir. Çünkü bir insanın tam Bir müslüman olarak değerlendirilebilmesi için inanılması gerekli olanlara kalbiyle inanması ve bu inancım diliyle de açıklaması lâzımdır.

 

Tasdik Nedir ?

 

İmanın esası kalpte bulunan tasdiktir. Aşağıda vereceğimiz âyetler ve hadis-i şerifler, imanın kalpte bulunduğunu göstermektedir:

 

1 -”O münafıklar ağızlarıyla! dilleriyle inandık dediler. Halbuki kalpleri inanmadı.” 1

2 -”De ki îman etmediniz, lakin Islâm olduk (dilimizle ikrar edip Müslüman olduğumuzu söyleyerek dünyada verilecek cezadan alâmette kaldık) deyiniz. Halbuki onların kalplerine iman henüz girmiş değildir.”ıBu iki âyet, kalbinde iman ve tasdik olmadığı halde ”inandık” diyerek Peygamberimize gelenler hakkında indirilmiş âyetlerdendir. Kalbinde tasdik ve inancı bulunmayanı Allah Teâlâ “iman etti, mü’min oldu” diye değerlendirmemiştir. Normal düşünen akıl da, bu çeşitten insanları Mü’min olarak kabul etmeyı doğru bulamaz.

3 -Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ”Allah” dan başka bir mabudun bulunmadığına ve Muhammed’in de Allah’ın rasuli olduğuna kalbiyle samimî olarak şehadet eden kimseye Allah, cehennemi haram kılmıştır.”

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Abd’ın/Kul'un anlamı nedir?

 

İman, elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığına göre, onun yerinin de kalp olması gerekir.

 

Mümin olan kimsede kalp ile tasdikin bulunmaması düşünülemez. Tasdikin her türlü şartlar altında şüphesiz ve tereddütsüz olarak devam etmesi lâzımdır. Dilsiz olan kimse, kalbinde bulunan tasdik ile mümin sayıldığı gibi, ölüm tehdidi altında kalarak müslüman olmadığım sadece diliyle söyleyen de -kalbinde inancının bulunması şartıyla -yine mümindir.4 Ancak sebepsiz yere mümin ve müslüman olmadığını söyleyen insana »kalbinde inancı bulunsun, bulunmasın mümin dememizi gerektiren bir sebep yoktur.

Bir Cevap Yazın