Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler

1 – KIYAMET VE AHİRET HAKKINDA TEMBİHLER   – Kıyamet ve ahiret, bizim için tamamen gayb alemi du­rumundadır. Bu sebeple, kıyamet ve ahirete ait bilgi, sadece Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden ve peygamberimizin en sıhhatli ve doğru olarak nakledilen hadislerinden alınır. Bundan dolayı bir kimsenin şahsı görüş ve kanaatini olduğu gibi almak ve ka­ bul etmek veya her rastlanılan kitapta görülen malumata itibar etmek doğru değildir. – İnsanlar ancak gördüklerini anlarlar. Bilmedikleri birşey anlatlırken mutlaka bildiklerinden misal…

"Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler"