Cennete Girer Mealindeki Hadisler

CENNETE GİRER MEALİNDEKİ HADİSLER A -Bazı hadîslerde zerre kadar imam olanın cennete gireceğinden bahsedilir. Bu hadislere baktığımızda amelsizliğin veya fena amellerin zarar vermeyeceği gibi bir mânâ anlaşılır. Önce bu hadîslerden örnekler görelim: 1 Ebu Hüreyre anlatıyor. Resülüllah (s.a.) şöyle buyurdu: ”Ben Allah’dan başka hiç bir ilâh bulunmadığına ve benim de Allah’ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Bu iki esasa şüphesiz şekilde inanmış olarak Allah’a kavuşan bir kulun cennetten mahrum bırakılması olamaz.”74 2 Allah’dan başka hiç bir ilâh…

"Cennete Girer Mealindeki Hadisler"

Cennete Giremez Malindeki Hadisler

CENNETE GİREMEZ MEALİNDEKİ HADİSLER Bazı hadîslerde bir takim fena amelleri yapan yahut bazı fena huylara sahip olanların cennete giremiyeceği bildirilmiştir. Meselâ: 1-Kalbinde zerre ağırlığınca kibir duygusu bulunan kişi cennete giremez. 67 2- İnsanlar arasında fitne ve fesad çıkaracak şekilde söz taşıyan kişi cennete giremez.68 3-Üç kişi vardır ki kıyamet gününde Allah onlarla konuşmaz: Yaptığı iyiliği başa kakmayı âdet edinen, satılık malını yalan yeminle yüksek fiyatla satmaya çalışan, yerleri süpürecek derecede uzun elbise giyerek kibir ve…

"Cennete Giremez Malindeki Hadisler"