Haşr nedir, ne demek ?

HAŞR Lügat manası toplamaktır. Dini manası ise, ölüleri çürüyen ve dağılan parçalarını hesaba çekmek üzere hayat verip bir araya toplam aktır.Allahu Teala, nefha-ı kıyam, ile, ölüleri tekrar diriltecektir. Bu diriltiş dünya hayatında olduğu gibi yine ruh ve cesedin bera­berliği halinde olacaktır. Diriltilen sadece ruh değildir. Bu mev­zuda gelen ayetler ve hadisler, ruhun cesetle beraber olacağını anlatmaktadır . Buna “Haşr-i cismanı” denilir. Haşr-i cismani imam olmayan veya zayıf imanlı olanlara im­kansız bir şey gibi görünür .…

"Haşr nedir, ne demek ?"

Sur ve Sur’a üfürüş nedir ?

SUR VE SUR’A ÜFÜRÜŞ Sur, Peygamber Efendimiz tarafından üflenen bir boru diye anlatılmıştır. Ona İsrafil Aleyhisselam üfürecektir. İlk üfürüş hafif olandır. Bu üfürüş kıyamet öncesi müthiş ve umumi bir•zelzelenin meydana gelmesine sebep olur. Bu zelze­ leden bahseden ayetlerde Yüce Rabb’imiz durumu şöyle haber veriyor: “Ey insanlar!… Rabbinize ciddi bir saygı duyun ve ko­runun. Çünkü kıyamet zelzelesi pek büyük bir zelzeledir. Onu göreceğiniz günde her anne, emzirdiği çocuğunu unutur ve arayamaz olur. Her hamile kadın çocuğunu…

"Sur ve Sur’a üfürüş nedir ?"

Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler

1 – KIYAMET VE AHİRET HAKKINDA TEMBİHLER   – Kıyamet ve ahiret, bizim için tamamen gayb alemi du­rumundadır. Bu sebeple, kıyamet ve ahirete ait bilgi, sadece Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden ve peygamberimizin en sıhhatli ve doğru olarak nakledilen hadislerinden alınır. Bundan dolayı bir kimsenin şahsı görüş ve kanaatini olduğu gibi almak ve ka­ bul etmek veya her rastlanılan kitapta görülen malumata itibar etmek doğru değildir. – İnsanlar ancak gördüklerini anlarlar. Bilmedikleri birşey anlatlırken mutlaka bildiklerinden misal…

"Kıyamet ve Ahiret hakkında tembihler"

Kıyamet Alametleri nelerdir ?

KIYAMETİN ALAMETLERİ Kıyametin ne zaman kopacağı kimsenin bileceği bir husus değil ise de, onun yaklaştığını ifade eden alametler vardır. Gökte kümelenen bulutlardan yağmurun yağacağı tahmini yapılabilir. Hatta yağmasından evvel esen hususi bir rüzgar ni­ hayet bir iki dakika sonra yağmur damlala:çının düşeceğini an­ latır. Denizde balıkların birden bire kaynaşn\ası hatta bir  kısmı­ nın karaya vurması biraz sonra kopacak bir fırtınaya alamettir. Ağaçlarda açan çiçekler, kendilerinden sonra orada  bitecek olan bir meyveyi müjdelerle r. Karşımızdaki insanın…

"Kıyamet Alametleri nelerdir ?"

İslam’da Kıyamet ne zaman kopacaktır ?

V –   KIYAMETİN ZAMANI   Kıyamet ne zaman kopacaktır? Bu suali Cebrail Aleyhis­ selam kimsenin tanımadığı bir insan şeklinde gelerek Peygam ­berimizle konuştuğu zaman sorduğunda Peygamberimiz: “So­rulan, sorandan daha bilgili değildir” (Ben de senden fazla bir­şey bilmiyorum) cevabını vermiştir. İmam Tirmizi’nin naklettiği bir hadiste peygamberimiz:”Na­sıl huzur duyar ve lezzet bulabilirim ki İsrafil ağzını sura daya­mış, kulak vermiş izin bekliyor. Ne zaman emredilirse o zaman üfürecektir” buyurur.23 İşte yaratılanlar arasında, şayet bilen olsaydı, bilmesi imkanı olan…

"İslam’da Kıyamet ne zaman kopacaktır ?"