Kur’an ve Hadiste Melekler

IV – KUR’AN VE HADİSLERDE MELEKLER   – Ebudderd a (r.a.) Rasul-i Ekrem Efendim iz den nakledi­ yor: “İlim arzu ederek yola çıkan kimseye, Allah Teala cenne­te giden bir yolu kolaylaştırır. Melekler de, ilim arayana olan sevgi ve hoşnutlukları sebebiyle kanatlarını “64 – Ebu Hüreyre (r.), Efendim izin şöyle buyurduğunu an­latıyor: “Cuma günü olunca, mescidin kapılarından herbirin­de, evvel geleni ve daha sonra gelenleri sırasıyla yazan melek­ler bulunur. İmam – minbere çıkmak üzere – geldiği zaman…

"Kur’an ve Hadiste Melekler"

Meleklerin Kuvvet ve Süratleri nedir ?

Melekler bir an içinde en uzak mesafelere gidebilir, verilen vazife ne kadar ağır olsa yapar, istedikleri şekle girerler. Bütün bunlar Cenab-ı Hakkın onları bu kabiliyette yaratması, izin ve müsaadesiyledir. Aşağıya meallerini alacağımız ayetler bu hu­suslara delalet etmektedir. “Melekler de, ruh da oraya bir günde yükselip çıkar ki mesafesi (dünya seneleriyle) elli bin yıldır.”7Elektriğin ve ışı­ ğın hızı düşünülürse – ki saniyede üç yüz bin kilometredir-Allah Teala’ nın’ melekleri de aynı hızda, hatta daha büyük hızda…

"Meleklerin Kuvvet ve Süratleri nedir ?"

Melekler görünür mü ?

Meleklerin görünmeyişleri, mevcut olmadıklarından veya asla görünmez olduklarından değil, bizim onları görecek kabi­liyyet üzere yaratılmadığımızdandır. Var olduğu bilinen, ilim yoluyla ispat edilen, hissedilen fakat görünmeyen nice varlık­ ar vardır. Yine kainatta, var olduğu halde duymadığımız pek çok seslerin varlığını inkar etmek mümkün müdür? (5) Mesela: Akıl ve ruhun var olduğu, inkar edilemiyecek gerçeklerden­dir. Röntgen şuaları, x ışınları, radyo aktivite, güneşin ultravi­yole ışınları gibi hakikaten var olan fakat gözle görünmeyen mevcutlar vardır. Yer çekimi, hava basıncı,…

"Melekler görünür mü ?"

Meleklerin hususiyetleri nelerdir ?

A – Meleklerin Hususiyetleri: Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Erkeklik-dişilik, ye­mek-içmek , evlenmek, uyumak, yorulmak, usanmak, gençlik, kocalık… gibi, beşeri hallerden uzaktırlar. Bununla beraber, güzel kokulardan, güzel söz ve hareket­lerden, Kur’an dinlemekten, ilim meclislerinde, Allah’ın zikre­ dildiği yerlerde bulunmaktan … hoşlanırlar . Soğan, sarımsak… ve benzeri kokulardan hoşlanmadıkları, yapılan fena bir ha­ reketin, söylenen kötü bir sözün, dinin örtülmesini emrettiği bir tarafın açılmasının onlara eziyet verdiği hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Meleklerin yaratılışında, insan gibi her iki cihete…

"Meleklerin hususiyetleri nelerdir ?"