Şeytan nedir, neden günaha sokar ?

III – ŞEYTAN Şeytan asıl itibareiyle cinlerdendir, onlar gibi ateşten yaratılmıştır. Allah Teâlâ’ya uzun süre müddet isyan etmeden ibadette bulunduğu için, melekler seviyesine yükselmiş meleklerin Âdem Aleyhisselam’ a onu kıble edinip secde etmeleri emrine itiraz et­miş, kendisinin ateşten, Adem’in topraktan yaratıldığını, bu se­beple de Adem’den hayırlı olduğunu iddia etmiştir. Emre itiraz etmesi, Allah’ın emrini hikmetsiz ve manasız bulması, kendisi­nin Allah Teala’dan daha iyi ve isabetli hükme vardığını iddia etmesi durumu, onu ebediyyen ilahi rahmetten çıkmağa…

"Şeytan nedir, neden günaha sokar ?"