Kur’an’da Münafıklığın tanımı nedir ?

V-    KUR’AN’DAMÜNAFIKLIĞIN TANIMl 99 (Münafiklığın suresinin meali)   – “Münafıklar sana geldiği zaman (Şehadet ederız ki sen gerçekten Allah’ın peygamberisin) dediler. Allah da bilir ki sen elbette ve elbette O’nun pey Fakat Allah o münafık­ ların hiç şüphesiz yalancı olduklarını (Sözleri ile kalplerindeki duyguların birbirine uymadığını)100 biliyor. – Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler de Allah’ın yo­ lundan saptılar. Hakikat, onların yapmakta oldukları şeyler ne kötüdür! – Bu kötü amelleri şundandır: Çünkü onlar zahiren dil  ile iman ettiler.…

"Kur’an’da Münafıklığın tanımı nedir ?"

Büyük Kıyamet Alametleri nelerdir ?

VII –   BÜYÜK  KIYAMET ALAMETLER Huzeyfetü’l-Gıfari (r.a.) diyor ki: “Biz aramızda konuşurken Rasfılullah çıkageldi. Ne konuşuyorsunuz? dedi. Arkadaşlar, kı­ yametten bahsediyoruz, dediler. Efendimiz o zaman: Kıyamet, kendinden evvel on tane delil ve alamet görmenizden evvel kop­ mayacaktır, dedi ve: Dumanı, Deccalı, Dabbe’yi, güneşin battığı taraftan doğmasını, Meryem oğlu İsa Aleyhisselam’ın inişini, Ye’cfıc ve Me’cfıc’u ve üç çöküntüyü: doğudaki yer çökmesi, ba­ tıdaki çöküntü ve Arap Yarımadasındaki bir yer çökmesi, bun­ ların en sonuncusu olarak Yemen’den…

"Büyük Kıyamet Alametleri nelerdir ?"