Cennete Girer Mealindeki Hadisler

CENNETE GİRER MEALİNDEKİ HADİSLER

A -Bazı hadîslerde zerre kadar imam olanın cennete gireceğinden bahsedilir. Bu hadislere baktığımızda amelsizliğin veya fena amellerin zarar vermeyeceği gibi bir mânâ anlaşılır. Önce bu hadîslerden örnekler görelim:

1 Ebu Hüreyre anlatıyor. Resülüllah (s.a.) şöyle buyurdu: ”Ben Allah’dan başka hiç bir ilâh bulunmadığına ve benim de Allah’ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Bu iki esasa şüphesiz şekilde inanmış olarak Allah’a kavuşan bir kulun cennetten mahrum bırakılması olamaz.”74

2 Allah’dan başka hiç bir ilâh olmadığına, Muhammed’in de Allah’m Resulü olduğuna şehadet eden kimseye Allah Cehennemi haram kılar.75

3 -Ebu Zerr anlatıyor. Resülüliah (s.a.): *

–La ilahe illallah diyen, sonra da bu iman üzere ölen kişi mutlaka cennete girer, dedi.

-Zina etse de, hırsızlık yapsa da mı? dedim.

-Zina etse de, hırsızlık yapsa da, dedi.

Ebu Zerr bu soruyu üç defa tekrarlamış, üçünde de aynı cevabı almıştır.”

B -Bu hadîslerden; imanı olan kişiye emredilen amelleri yapmamanın, nehyedilen amelleri yapmanın zarar vermeyeceği, cehenneme girmeyeceği ve azab görmeyeceği mânâsı anlaşılmamalıdır.

Bu Makale de İlginizi Çekebilir =>  Allah'a İman ve Tasdik Nedir ?

“Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse mükâfatını görecektir. Kim zerre ağırlığınca şer işlerse cezasını görecektir.” “İnsanlar hiç imtihana çekilmeden sadece inandık demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar?”78 âyetleri bu hususta açık ifadeler taşımaktadır. Ayrıca Peygamber Efendimizin Ve ashabının yaşayışı bize imandan sonra amelin son derece değer taşıdığım gösteren misallerle doludur.

Bu sebeble hadîsleri:

“a) İman ettikten sonra amel etmeğe fırsat bulamadan ölen kimse doğruca cennete girer.

b) İmam olduğu halde günahları da bulunan kişinin ebediyyen cennetten mahrum edilmesi ve cehennemde kalması olamaz. Zina da etse, hırsızlık da yapsa lâyık olduğu cezayı görür.

Fakat (imanlı olması sebebiyle sonuçta ) mutlaka cennete girer, mânâsında anlamak gerekir.

c) Ayrıca daha önce de geçtiği üzere Allah Teâlâ’nın afvı ve Peygamberlerin şefaati konusu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. İşlenen günah şirk değilse ve Ölen, kâfir olarak ölmedi ise onun için Allah’m afvı ve Resülüllah’m şefaati ümidi daima vardır.

Bir Cevap Yazın