Dini İmanın Artması ve Eksilmesi

İMANIN ARTMASI ve EKSİLMESİ

İmanın artması ve eksilmesini iki yönden inceleme mecburiyeti vardır:

a) İman, inanılması mecburi olanlar yönünden artmaz veya eksilmez.12 Her mü’min ve müslüman için imanın şartı, yani inanılacak olanlar altı tanedir. Bu altı şart ise (âmentü billahi…) de ifade edildiği üzere Allah’ın var ve bir olduğuna, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere inanmaktır. Bu sayı hiç bir kimse için ne artar ve ne de eksilir. Hiç bir kimseye bir başkasından farklı iman emredilmemiştir. Bu bakımdan kadın ile erkek birdir, âlim ile cahil arasında fark yoktur, yeni müslüman olanla ömrünü mü’min olarak geçiren aynıdır. Fakat daha evvel söylenildiği gibi, ilim sahibi olanlar inandıklarının teferruatı hususunda bilmeyenlerden farklıdırlar.

b) İman, zayıf veya-kuvvetli olması cihetiyle artar veya eksilir. Ayet ve hadislerde bildirilen iman artışını bu mânâda anlamak lâzımdır. Bütün insanları iman kuvveti bakımından bir saymak mümkün değildir. Hatta iman kuvveti itibariyle birbirine denk iki insan bulmak bile zordur. Amel, ahlâk ve her türlü davranış yönüyle eşit olan iki insan bulmamn zor olduğu gibi.

Bir Cevap Yazın