Yüce Allah Cinleri ve Şeytanlerı Neden Yarattı ?

SORU 2: Yüce Allah’ın mahlükâtı kendisi için yarattığı bu amaç nedir? CEVAP: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak hak ile yarattık; fakat onların çoğu bilmezler.” [ed-Duhân. 44/38, 39) ”Biz göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu, kafirlerin zannıdır.” [Sad, 38/27] ’Allah gökleri ve yerleri hak Ile ve her kişiye kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez.” ”Ben cinleri ve Insanları…

"Yüce Allah Cinleri ve Şeytanlerı Neden Yarattı ?"