Cennete Girer Mealindeki Hadisler

CENNETE GİRER MEALİNDEKİ HADİSLER A -Bazı hadîslerde zerre kadar imam olanın cennete gireceğinden bahsedilir. Bu hadislere baktığımızda amelsizliğin veya fena amellerin zarar vermeyeceği gibi bir mânâ anlaşılır. Önce bu hadîslerden örnekler görelim: 1 Ebu Hüreyre anlatıyor. Resülüllah (s.a.) şöyle buyurdu: ”Ben Allah’dan başka hiç bir ilâh bulunmadığına ve benim de Allah’ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Bu iki esasa şüphesiz şekilde inanmış olarak Allah’a kavuşan bir kulun cennetten mahrum bırakılması olamaz.”74 2 Allah’dan başka hiç bir ilâh…

"Cennete Girer Mealindeki Hadisler"