İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?

SORU: İbâdet nedir? CEVAP: İbâdet: Allah’ın sevdiği ve hoşnut olduğu bütün sözleri, gizli ve açık bütün amelleri buna aykırı ve ters hususlardan uzak kalmayı ifade eden kapsamlı bir isimdir. SORU: Bir amel/iş, ne zaman ibâdet olur? CEVAP: Eğer o amelde şu iki husus mükemmel olarak bulunursa o ameI/iş ibâdet olur. Bunlar, mükemmel derecede muhabbet/sevgi ve mükemmel derecede tezellüI/alçalmadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ’7mân edenlerin Allah’a olan sevgileri daha şiddetlidir.”[Bakara, 2/165]; “Şüphe yok ki Rablerinin korkusundan…

"İbâdet Nedir, Amel Ne Zaman İbadet Olur ?"