İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir

İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir İmanın makbul ve muteber olan en kısa şekli: Peygamberimize ve O’nun Allah tarafından getirip haber verdiği her şeye inanmaktır. Buna İcmâlî İman denilir. Tek cümle haline getirilmiş, topluca ve kısaca ifade edilmiş iman demektir. İcmâlî iman, müslümanların avam tabakasına, yani okuyup yazması olmayan, din tahsili imkânını bulamayan, kültür seviyesi normalin altında olanlara tanınmış bir kolaylıktır. Dinî eğitim ve öğretimden uzak bulunan veya bu eğitimi yapacak kadar zaman ve imkân bulamayan…

"İcmâli ve Tafsîlî İman Nedir"