Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?

SORU 1: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki nedir? CEVAP: Kulların üzerine vâcib olan şeylerin ilki; Allah tarafından ne için yaratıldıklarını, Allah’ın kendilerinden ne maksatla mîsâk/söz aldığını, rasüllerini onlara ne ile gönderdiğini, kitâbları üzerlerine ne için indirdiğini, dünya ve ahiretin, cennet ile cehennemin niçin yaratıldığını, Hâkka’nın ve Vâkıa’nın [kıyâmetin] ne sebeple gerçekleşeceğini terazilerin ne hakkında kurulup, amel defterlerinin (sahiplerini bulmak üzere) ne için uçuşacağını, bedbahtlığın ve bahtiyarlığın sebebinin ne olduğunu ve nürların -ki Allah’ın kendisi…

"Kulların üzerine vâcip olan şeylerin ilki nedir ?"